Baggrund

Firmaet HECKY er en rådgivervirksomhed indenfor byggeri, herunder Bygherrerådgivning, udarbejdelse af tilstandsrapporter, bygningskontrol, energimærkninger og energirådgivning m.m. Virksomheden er personligt ejet med bygningskonstruktør Jens Hecky som ejer. HECKY valgte i allerede i foråret 2010 at indlede ISO 9001 proces med Byggeriets Kvalitetskontrol på produktionen af både tilstandsrapporter og energimærker.

HECKY dækker hele Midt- og Sydjylland samt Fyn.

 

Curriculum Vitae.

Navn: Jens Popp Hecky

Nationalitet: Dansk

Fødselsår: 1971

 

Uddannelser og kompetancer

 • Beskikket Bygningssagkyndig ved Ministerriet for By, og Landdistrikter.
 • Beskikket Energikonsulent ved Energistyrelsen.
 • Registreret ”Stormflods- og Oversvømmelsestaksator” ved Stormrådet.
 • Beskikket medlem til skønforretninger i byfornyelsesnævnet af Statsforvaltningen Syddanmark.
 • Beskikket Bygningssagkyndig ved Erhvervs- og Byggestyrelsen.
 • Uddannet ved Forsikringsakademiet – Rungsted. – ”Ejerskifteforsikring for specialister- 0.36”
 • Statsautoriseret ”BedreBolig-Rådgiver” – fase 1 og 2, ved Energistyrelsen. Rådgiveruddannelse indenfor energirenovering, Tekniske installationer, Vedvarende energi og Klimaskærm.
 • ESH – Næstformand i Erhvervssparring Haderslev. 
 • Bygningskonstruktør ved Odense Byggetekniske Højskole.
 • Byggetekniker ved Sønderborg Tekniske Skole.
 • Energivejleder uddannet ved Teknologisk Institut Århus.
 • Håndværksuddannet, Mesterlære.
 • VE-teknologier for energikonsulenter og teknikere, ved Teknologisk Institut, Taastrup. Kurset er en over- og udbygning til uddannelsen som beskikket energikonsulent og består af en kombination af teoretisk undervisning og praktiske øvelser vedrørende energiløsninger baseret på vedvarende energi.
 • Energy10. Energy10 er et webbaseret registrerings- og beregningsværktøj til energimærkning, energirammer, BedreBolig og energioptimering af bygninger.
 • Kursus vedr. udførelsen af elinstallationsrapporter i f.b. med hushandel.
 • Lovpligtig kursus for Energikonsulenter ved Energistyrelsen.
 • Løbende kurser indenfor bl.a. byggeri, byggejura, it, arbejdspsykologi, ledelse og samarbejde m.m..

 

Erhvervserfaringer og relevante beskæftigelser

 • Rådgiverchef hos EBAS, Energi- og Bygningsrådgivning A/S, Ballerup. 3 års ansættelse med ansvar for produktionen af tilstandsrapporter, energimærkninger og risikovurderinger i Jylland og på Fyn, med både interne og eksterne byggesagkyndige og energikonsulenter.
 • Registreret ”Stormflods- og oversvømmelsestaksator” ved Stormrådet. Arbejdet består i at være Stormrådets faglige ekspert, når det drejer sig om opgørelse af stormflods- og oversvømmelsesskader, der er under rådets og Stormflodslovens behandling.
 • Beskikket medlem til skønsforretninger i Byfornyelsesnævnet – STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK.
 • Beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent hos OBH-Ingeniørservice A/S, Odense. Ansvar for udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærkninger.
 • Bygningsundersøgelse herunder risikovurdering af ejendomme for forskellige forsikringsselskaber.
 • Projektudvikler hos eurodan projekt A/S og eurodan gruppen A/S, Rødekro. 4 års ansættelse med ansvar for projekter i størrelsen fra 15-90 boligerenheder pr. projekt. Projekterne blev opført hele landet i totalentreprise. Processen fra opkøb af jord, udarbejdelse af lokalplan, byggemodning, byggeri og til og med aflevering til slutbruger.
 • Tekniskchef hos eurodan-huse vest A/S, Rødekro. 7 års ansættelse med ansvar for produktionen af ca. 350 enfamiliehuse årligt fordelt i Jylland og på Fyn, med både egne og eksterne håndværker i totalentreprise.
 • Projekterende rådgiver hos Arkitekterne Blaavand og Hansson A/S. 2 års ansættelse med ansvar for projekter indenfor både almennyttigt-, byfornyelse-, industrielt- og tæt-lav byggeri.

 

Nøgle-kvalifikationer

 • Byggeteknisk rådgivning.
 • Skadestaksering og risikovurdering.
 • Tilstandsrapporter og huseftersyn/kontrol.
 • Bygherrerådgivning, køberrådgivning og kontrol med nybyggeri.
 • Energimærkninger.
 • Byggejura og syn- og skønsforretninger.
 • Forhandlinger.

 

Medlemskaber

 • InnoBYG – Innovationsnetværk med fokus på udviklingen i byggebranchen og på bæredygtigt byggeri. Netværket består af videninstitutioner, brancheorganisationer samt medlemmer fra byggebranchen og er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
 • Ledernes Hovedorganisation. Interesseorganisation for ledere på alle ledelsesniveauer. 
 • HER – Haderslev Erhvervsråd.