BedreBolig rådgivning

BESPARELSEN BETALER

 

Boligforbedringer, hvor de mest økonomiske og bedste energimæssige besparelser bliver en del af projektet.

HECKY er af Energistyrelsen godkendt som BedreBolig-rådgiver, og godkendt til udarbejdelsen af BedreBolig-planer.
Godkendelsen er en forudsætning for at kunne levere BedreBolig-ydelser i henhold til ordningen.

BedreBolig” er en ny ordning, som skal gør e det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere.
Med BedreBolig har boligejeren mulighed for at henvende sig hos en særlig BedreBolig-rådgiver og få en samlet rådgivning til gennemførelse af energirenoveringer i boligen og derved få en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre hjemmet.

Rådgivningen omfatter således tekniske forhold, den finansieringsmæssige side og ikke mindst den praktiske gennemførelse af en energirenovering.
BedreBolig-rådgivernes opgave er dermed at hjælpe boligejeren gennem processen med energirenovering af en bolig på betryggende vis.

BedreBolig-ordningen har sin egen hjemmeside: www.bedrebolig.dk

En plan, der er penge værd.
Se Video fra Energistyrelsen

logo

 

BedreBolig-planen.

Vi gennemgår hele eller dele af boligen med henblik på afdækning af muligheder indenfor energi og komfortmæssige forbedringer, samt evt. problemer i bygningen såsom kolde vægge, fugtproblemer, utætheder, træk m.v.

Derudover drøftes ejerens ønsker til boligforbedringer.

Endeligt udarbejder vi en BedreBolig-plan som indeholder:
• Forslag til energiforbedringer med angivelse af forventet besparelse og etableringsudgift – i prioriteret rækkefølge.
• Vurdering af eventuelle andre ønsker til boligforbedringer med angivelse af forventet besparelse og etableringsudgift.
• Samlet budget (samlet forventet etableringsudgift / besparelse)

Med BedreBolig-planen giver vi et overordnet beslutningsgrundlag for valg af forbedringer og kan danne grundlag for evt. boliglån i pengeinstitut.

Pris: 3.900,- kr. (inkl. moms og gebyrer)

 

BedreBolig-projekt.

Når en boligejer har besluttet sig for at gennemføre et renoveringstiltag og fået sine finansieringsmuligheder afklaret, kan BedreBolig-rådgiveren tilbyde at varetage hele eller dele af projekteringen og rådgivningen omkring valg af leverandør m.m.
Dette kaldes i ordningen et BedreBolig-projekt.

Et BedreBolig-projekt indeholder emner inden for lovgivning, aftalegrundlag, regler for tilbudsindhentning, byggestyring, tilsyn, aflevering og opfølgning m.m.

Pris: Pris og omfang varierer i forhold til det enkelte projekt og aftales derfor direkte med BedreBolig-rådgiveren for den pågældende sag.

 

Interesseret i BedreBolig-rådgivning

Ønsker du at høre mere om, hvorvidt en BedreBolig-plan er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte Bygningskonstruktør Jens Hecky på tlf.nr. 41 83 73 31 og få en uforpligtende snak.
Du kan også udfylde formularen under fanen “Kontakt os” og så vil vi hurtigst vende tilbage til dig.