Forside

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Sagsnummer:

* Sagsaddresse:* Hvordan oplevede du HECKY´s håndtering i forbindelse med bestilling af opgaven?

* I hvor høj grad informerede konsulenten dig om forløbet ved besigtigelsen?

* Hvordan oplevede du konsulentens faglighed?

* I hvor høj grad overholdt konsulenten de indgående aftaler mht. tid for besigtigelse, aflevering af rapport etc.?

* Hvad er dit samlede indtryk af konsulenten?

* Hvad er dit samlede indtryk af HECKY?* Vil du benytte HECKY igen?

* Vil du anbefale HECKY til venner og bekendte?

Meget tilfreds
Tilfreds
Mindre tilfreds
Ikke tilfreds


Ja
Nej
Ved ikkeHvorfor valgte du HECKY til opgaven?


Evt. Bemærkninger: