Forsikringer

I relation til forsikringsbranchen har vi i dag et solidt samarbejde med mange af landets forsikringsselskaber –  både med hensyn til skadeshåndtering, besigtigelser og risikovurdering af både bolig, nedlagte landbrugs- og erhvervsejendomme mm.

Kombinationen af vort arbejde i forsikringsbranchen og arbejdet som beskikket bygningssagkyndig med blandt andet tilstandsrapporter samt arbejdet med privat/professionel bygherrerådgivning supplerer hinanden rigtig godt og bidrager med erfaringer på tværs af brancherne – og dermed optimale forudsætninger for at kunne levere en god rådgivning i vort samarbejde.

Vi dækker som udgangspunkt hele region Syddanmark, herunder også Fyn og op til og med Århus. Vi kører i mindre omfang også til Sjælland.

Depositphotos_4152407_m

Skadestaksering og opfølgning ved almindelig husforsikringer

Skadestaksering og opfølgning ved ejerskifteforsikringer

 

Skadeshåndteringen består typisk i håndtering af sagen fra start til slut – og naturligvis med udgangspunkt i de aktuelle selskabsforsikringsbetingelser og de for forsikringen aftalte dækninger

Skadestaksering udføres typisk som følger:

 • Registrering og rapportering af skade og omfang i forhold til aftalt dækningsomfang inkl. fotodokumentation.
 • Iværksættelse af udbedring, herunder indgåelse af aftaler med div. håndværkere og forsikringstager.
 • Løbende opfølgning med både forsikringstager og håndværker samt økonomisk styring.
 • Kvalitetskontrol efter udbedringen af skaden/skaderne og afslutning af sagen.

Bygningsundersøgelser/risikovurderinger

 • Bygningsundersøgelser/risikovurderinger af bygninger i forbindelse med indtegning af nye kunder/ejendomme.
 • Bygningsundersøgelserne/risikovurdering udføres typisk som følger:
 • Kontakt til kunden for aftale af besigtigelsestidspunkt.
 • Bygningsundersøgelse/risikovurdering af de på ejendommen værende bygninger.
 • Fotodokumentation.
 • Eventuel skitsering af forsikringsstedet og værdisætning af ejendommene.
 • Gennemgang og forklaring af eventuelle anmærkninger/forbehold med kunden.
 • Tilbagerapportering til forsikringsselskabet, herunder registrering af de på ejendommen værende bygninger, deres grundlæggende bygningstype/form, bygningsmaterialer, eventuelle anbefalede forbehold – og begrundelse herfor – i forhold til de ønskede dækninger samt en overordnet vurdering af forsikringsstedet.
 • Rapportering sker typisk på selskabets skabeloner (evt. direkte opkobling på selskabets interne system) eller på HECKY´s egne  rapportskabeloner.