Vision

drawingsHos HECKY ønsker vi med baggrund i mangeårig erfaring indenfor byggeteknik,
byggejura, udvidet kvalitetssikring og økonomi at være vores kunders professionelle
tillidsmand og samarbejdspartner, når det gælder teknisk eller juridisk bistand indenfor byggeri.

HECKY yder rådgivning og varetager interesser for såvel private som professionelle,
dog altid skarpt adskilt og med fokus på 100% kundetilfredshed.

HECKY skaber gennem sin rådgivning, kvalitetssikring og afdækning af målrettede
fokusområder forudsætningerne for, at vores samarbejdspartner kan udøve effektiv og
målrettet rettidig omhu.

 

 

Et af vores væsentligste succeskriterier i forbindelse med ethvert samarbejde er at skabe
merværdi for byggeriets parter gennem en reduktion af unødige og uforudsete omkostninger
og samtidig rejse forudsætningerne for en kontrolleret proces – uanset opgavens art og omfang.

HECKY har valgt at lade virksomheden certificere efter DS/EN ISO 9001, hvad angår
udarbejdelsen af energimærkning og tilstandsrapporter.

HECKY er desuden medlem af BFBE (Brancheforeningen for Bygningssagkyndige
og Energikonsulenter).