Termografi

Energy savings. thermal imaging cameraVed termografering måles og synliggøres den varmevandring, der sker i og omkring bygningen. Termograferingen kan derfor anvendes til undersøgelse af bygninger for fejl og mangler såsom utætheder, mangelfuld isoleringsarbejder, eventuelle kuldebroer samt skader og fejl på VVS-installationer.

Gennem fotodokumentation får husejer rigtig gode forudsætninger for at se eventuelle mangler, samt hvor der kan sættes effektivt ind med forbedrings-arbejder, der sikrer den størst mulige besparelse for pengene.

Mange gange viser den termografiske undersøgelse, at de bedste investeringer i forhold til besparelsen ikke er større renoveringsopgaver som hulmursisolering eller merisolering af tagrummet, men i stedet at forholdsvis simple forbedringer som tætning omkring vinduer, døre og langs tagets udhæng giver den bedste effekt med en økonomisk besparelse i et mindre varmeforbrug.

Udover at kunne nedsættes varmeforbruget – og dermed også omkostningerne til opvarmning – ved at få styr på utæthederne og kuldebroer, vil forbedringerne oftest også medføre en forbedret boligkomfort for husets beoerne.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på termografisk undersøgelse, hvor prisen vil være afstemt helt efter opgavens omfang. Priser fra kr. 1.000,- ekskl. moms.