Tilstandsrapport, energimærkning og bygningsundersøgelse

4281031735_fe9825b6ceTilstandsrapport
Ifølge loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kan sælger kun
fraskrive sig sit 10-årige mangelansvar ved salg af bolig, såfremt sælger fremlægger gyldig
tilstandsrapport, ejerskifteforsikring samt tilbud om betaling af halvdelen af præmien på
ejerskifteforsikringen.
HECKY´s bygningssagkyndige er med baggrund i vores mangeårige erfaring indenfor
byggebranchen beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen til udarbejdelse af tilstandsrapporter.
Tilstandsrapporterne indrapporteres og offentliggøres gemnem FEM-sekretariatet
(Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordningerne).

 

Energimærke
En energimærkning er en klassificering af ejendommens energibehov.
Beregningsgrundlaget er uafhængigt af brugervaner.
Med den forudsætning muliggør energimærkningen, at forskellige ejendomme kan
sammenlignes på et objektivt grundlag.
Energimærket er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, fritids- og sommerhuse, rækkehuse,
stuehuse til landbrugsejendome, flerfamiliehuse og kontorhuse.
Bygninger under 60 m² er dog undtaget fra pligten til energimærkning.
I energimærkningen indgår en beskrivelse af isoleringstykkelser, vinduer og døre samt det varmeproducerende anlæg.
Der gives forslag til energibesparende foranstaltninger. Ved de rentable, energibesparende foranstaltninger vurderes,
hvor meget de skønnnes at koste og hvor mange år, tilbagebetalingen i form af de årlige besparelser skønnes at vare.

 

Førsyn
I forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporter tilbyder HECKY et førsyn af ejendom-
men, således at sælger har mulighed for at rette og udbedre eventuelle skader inden den endelige
tilstandsrapport bliver indrapporteret og offentliggjort.

 

Bygningskontrol og skadestaksering
Bygningsundersøgelse.
Uanset om der er tale om udarbejdelsen af tilstandsrapporter, en byggeteknisk gennemgang med henblik på bygnings- /skadestaksering eller blot en uvildig vurdering af en bygnings almene tilstand, tilbyder vi, at besigtigelsen også gerne kan gennemføres udenfor almindelig arbejdstid, såfremt det ønskes.